top of page

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH
ING. TOMÁŠ MARCHAL

Projektová činnost ve výstavbě, statika staveb, železobetonové konstrukce, lesnictví a další

IMG_20190527_162218.jpg
Konstrukce a statika staveb: Welcome

SLUŽBY VE STAVEBNICTVÍ

Projektová dokumentace

Navrhování a dokumentace nosných konstrukcí pozemních staveb - bytových a rodinných domů, průmyslových a halových staveb, stavební úpravy panelových domů, navrhování zakládání staveb a opěrných stěn.


Dokumentace je zpracována na úrovni požadované objednatelem např. dokumentace pro stavební povolení resp. stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby, realizační dokumentace zhotovitele nebo výrobní dokumentace.

V omezené míře rekonstrukce staveb, statické posudky stávajících konstrukcí, zjišťování příčin poruch a případné návrhy sanace.

Od roku 2018 spolupracuji se společností RAUTA CB s.r.o. (Ing. Janem Budilem) specializovanou na ocelové konstrukce, kdy jsme společně schopni zpracovat složitější konstrukce od stavebního řízení až po výrobní dokumentaci.

Níže jsou uvedeny fotografie z realizace několika staveb, na kterých jsem se jako statik podílel převážně ve firmě Statika Jihočeská stavebně-konstrukční kacelář s.r.o. a Prefa Hubenov s.r.o..

IMG_20190515_092842.jpg

BD RUDOLFOVSKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

PANO_20190703_134619.jpg

BD RUDOLFOVSKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

IMG_20150401_132506.jpg

OBECNÍ ÚŘAD A ŠKOLKA V LITVÍNOVICÍCH

IMG_20150703_113016.jpg

BD JÍROVCOVA - B. SMETANY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

IMG_20160909_111530.jpg

BD ZDIMĚŘICKÁ V PRAZE

IMG_20190827_1224331.JPG

OBCHODNÍ A SKLADOVÁ BUDOVA V ČIMELICÍCH

IMG_20161216_075400.jpg

BD RIEGROVA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

costabella.JPG

VILADOMY HOTELOVÉHO KOMPLEXU COSTABELLA, OPATIJA, CHORVATSKO

IMG_20171213_135804.jpg

VILADOMY HOTELOVÉHO KOMPLEXU COSTABELLA, OPATIJA, CHORVATSKO

P5150015.JPG

RESTAURACE STUDÁNKY

P4020010.JPG

PŘÍSTAVBA HALY DYNÍN

Konstrukce a statika staveb: Services

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH A PANELOVÝCH DOMŮ

Nabízím "Vyjádření statika k rekonstrukci bytu" v panelovém nebo bytovém domě. Jedná se zejména o rekonstrukce bytu kdy dochází k náhradě původního umakartového jádra za jádro zděné. Je možné vypracovat vyjádření statika k dispozičním úpravám bytu, odstranění nenosných stěn (příček).

Na zásahy do nosných konstrukcí (zpravidla stěn) nabízím vypracování statického posouzení. Nové otvory ve stěnách je nutné vhodně umístit a staticky náležitě zajistit. Pro nové otvory ve stěnách a výjimečně rozšiřování stávajících otvorů jsou vhodné byty ve vyšších podlažích domu.

Je možné vypracovat "Vyjádření statika" nebo "Statické posouzení" k přitížení stávajících konstrukcí. V současné době se může jednat například o vyjádření k možnosti umístění fotovoltaické elektrárny na střeše bytových a panelových domů. Součástí vyjádření nebo posouzení jsou i plochy vhodné pro umístění fotovoltaických panelů vzhledem k zatížení větrem.

Tyto návrhy mohu nabídnout, můžete poptávat přes email t.marchal@seznam.cz nebo telefonicky na čísle +420774832261.

Konstrukce a statika staveb: About Us

KONTAKT

Konstrukce a statika staveb

Ing. Tomáš Marchal

Netřebice 70, 382 32 Velešín

IČO: 07402775
DIČ: CZ8402271383

www.statikaTM.cz

+420774832261

  • Facebook
Konstrukce a statika staveb: Contact

O MNĚ

Po základní škole zaměřené na cizí jazyky (angličtina, němčina) jsem vystudoval střední průmyslovou školu stavební v Resslově ulici v Českých Budějovicích - obor Pozemní stavitelství, pak ČVUT v Praze, Fakultu stavební, obor Konstrukce pozemních staveb zakončenou získáním titulu Inženýr.


Od roku 2009 do roku 2018 jsem pracoval ve firmě Statika - Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o. jako projektant konstruktér - statik, kde jsem získal nejvíce zkušeností s navrhováním nosných konstrukcí pozemních staveb. Převážná většina navrhovaných konstrukcí byla řešena jako železobetonové monolitické, prefabrikované nebo poloprefabrikované konstrukce, kombinované s ostatními tradičními materiály.


Od roku 2018 do roku 2019 jsem pracoval jako statik ve firmě Prefa Hubenov s.r.o. specializované na výrobu a montáž prefabrikovaných a poloprefabrikovaných konstrukcí pozemních staveb. Jednalo se zejména o statické výpočty železobetonových stropních konstrukcí (prefabrikovaných a poloprefabrikovaných) rodinných a bytových domů, návrhy a statické výpočty skeletových halových staveb, geotechnických staveb - úhlových opěrných stěn, zemědělských staveb (silážní, senážní žlaby, jímky) a dalších i atypických prefabrikovatelných  konstrukcí a prvků.


Od roku 2018 do současnosti a nadále pracuji jako OSVČ. Jsem autorizovaným inženýrem ČKAIT v oboru statika a dynamika staveb.


Při práci využívám vlastní moderní software specializovaný na navrhování nosných konstrukcí - SCIA ENGINEER NEMETSCHEK COMPANY (moduly pro výpočet obecných prostorových konstrukcí a moduly pro posouzení mezních stavů únosnosti a použitelnosti  železobetonových, ocelových a dřevěných konstrukcí, interkace s podložím Soilin pro výpočty základů na pružném podloží, posouzení požární odolnosti ocelových konstrukcí a další), fine - civil engineering software FIN EC 2020 (Beton požár, Beton, Betonový výsek, Krátká konzola, Protlak, Zdivo a Průřez) a GEO5 2020 (Patky, Pilota, Mikropilota, Úhlová zeď).

Pro grafické zpracování projektů požívám DraftSight (Dassault Systemes) a CADKON+ RC (GRAITEC) plně kompatibilní s AutoCAD. Elektronickým výstupem jsou soubory v *.dwg (R2018) a *.pdf.

Stavebnictví naplňuje můj čas z velké části. Zbytek času věnuji rodině, osobnímu rozvoji, lesnímu a částečně zemědělskému hospodaření na vlastních pozemcích, v plánu je obnova krajiny, zdravotně přínosné a přírodě blízké hospodaření a další.

Konstrukce a statika staveb: About

LESNICTVÍ

V oboru lesnictví nabízím manipulaci a převoz dřeva traktorem a vyvážecím vlekem. Vlek je nosnosti 6 tun a je vybaven hydraulickou rukou a lesnickým drapákem. Dřevo lze převážet i po silnicích a veřejných komunikacích.


Pro přirozenou nebo umělou obnovu lesa nabízím naorávání lesní půdy talířovou půdní frézou TPF ŠLP Křtiny.

IMG_20190331_103024.jpg
IMG_20171021_164741.jpg
IMG_20190811_153328.jpg
IMG_20190612_160651.jpg
IMG_20190612_161347.jpg
IMG_20170812_091147.jpg
Konstrukce a statika staveb: Partners

ONLINE NEBO OSOBNÍ KONZULTACE

Pokud máte zájem o sdílení mých zkušeností (konzultaci) v oblasti zlepšování fyzického a duševního zdraví, můžete mě kontaktovat způsobem který je Vám blízký - emailem, zavolat, SMS, WhatsApp, Messenger.

Tématem mohou být např.: způsoby stravování pro zlepšení zdraví, zdraví prospěšné potraviny, doplňky stravy, využití probiotických potravin, detoxikace a regenerace jednotlivých orgánů fyzického těla zejména trávicího traktu a pokožky, detox těžkých kovů, praktické využití českých a dovážených bylin, speciální výživa - např. zeleninové a zeleninovo/bylinné šťávy, medicinální houby, regenerace těla, práce s energiemi vlastními a přírodními, práce s podvědomím a myšlenkami, práce v kvantovém poli a možná i další, věřím že zajímavá témata.

Konzultace mohou být základní inspirací pro sestavení konstrukce návratu fyzického a duševního těla do zdraví, následné zlepšování ostatních stránek života jako např. partnerských a pracovních vztahů, financí, uskutečňování vlastních plánů.

Na facebooku jsem vytvořil soukromou skupinu, do které se můžete přidat a kde můžete zdarma sledovat tipy pro zlepšování zdraví. Na stránku skupiny bych chtěl postupem času umístit  celkem cca 80 tématických videí. Hlavními tématy bude strava, doplňky stravy, způsob stravování, eliminace potíží jako jsou např. ekzémy, lupénky, opakované nemoci. Zdravé tělo nemůže být nemocné, proto se z mého pohledu dá zbavit každé nemoci.


Zde je odkaz na facebookovou skupinu: https://www.facebook.com/groups/1357636301700738

dub.jpg
Konstrukce a statika staveb: Partners
bottom of page