VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH
ING. TOMÁŠ MARCHAL

Projektová činnost ve výstavbě, statika staveb, železobetonové konstrukce

IMG_20190527_162218.jpg
 

SLUŽBY VE STAVEBNICTVÍ

Navrhování a dokumentace nosných konstrukcí pozemních staveb - bytových a rodinných domů, průmyslových a halových staveb, stavební úpravy panelových domů, navrhování zakládání staveb a opěrných stěn.


Dokumentace je zpracována na úrovni požadované objednatelem např. dokumentace pro stavební povolení resp. stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby, realizační dokumentace zhotovitele nebo výrobní dokumentace.

V omezené míře rekonstrukce staveb, statické posudky stávajících konstrukcí, zjišťování příčin poruch a případné návrhy sanace.

Od roku 2018 spolupracuji se společností RAUTA CB s.r.o. (Ing. Janem Budilem) specializovanou na ocelové konstrukce, kdy jsme společně schopni zpracovat složitější konstrukce od stavebního řízení až po výrobní dokumentaci.

Níže jsou uvedeny fotografie z realizace několika staveb, na kterých jsem se jako statik podílel převážně ve firmě Statika Jihočeská stavebně-konstrukční kacelář s.r.o. a Prefa Hubenov s.r.o..

IMG_20190515_092842.jpg

BD RUDOLFOVSKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

PANO_20190703_134619.jpg

BD RUDOLFOVSKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

IMG_20150401_132506.jpg

OBECNÍ ÚŘAD A ŠKOLKA V LITVÍNOVICÍCH

IMG_20150703_113016.jpg

BD JÍROVCOVA - B. SMETANY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

IMG_20160909_111530.jpg

BD ZDIMĚŘICKÁ V PRAZE

IMG_20190827_1224331.JPG

OBCHODNÍ A SKLADOVÁ BUDOVA V ČIMELICÍCH

IMG_20161216_075400.jpg

BD RIEGROVA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

costabella.JPG

VILADOMY HOTELOVÉHO KOMPLEXU COSTABELLA, OPATIJA, CHORVATSKO

IMG_20171213_135804.jpg

VILADOMY HOTELOVÉHO KOMPLEXU COSTABELLA, OPATIJA, CHORVATSKO

P5150015.JPG

RESTAURACE STUDÁNKY

P4020010.JPG

PŘÍSTAVBA HALY DYNÍN

 

O MNĚ

Po základní škole zaměřené na cizí jazyky (angličtina, němčina) jsem vystudoval střední průmyslovou školu stavební v Resslově ulici v Českých Budějovicích - obor Pozemní stavitelství, pak ČVUT v Praze, Fakultu stavební, obor Konstrukce pozemních staveb zakončenou získáním titulu Inženýr.


Od roku 2009 do roku 2018 jsem pracoval ve firmě Statika - Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o. jako projektant konstruktér - statik, kde jsem získal nejvíce zkušeností s navrhováním nosných konstrukcí pozemních staveb. Převážná většina navrhovaných konstrukcí byla řešena jako železobetonové monolitické, prefabrikované nebo poloprefabrikované konstrukce, kombinované s ostatními tradičními materiály.


Od roku 2018 do roku 2019 jsem pracoval jako statik ve firmě Prefa Hubenov s.r.o. specializované na výrobu a montáž prefabrikovaných a poloprefabrikovaných konstrukcí pozemních staveb. Jednalo se zejména o statické výpočty železobetonových stropních konstrukcí (prefabrikovaných a poloprefabrikovaných) rodinných a bytových domů, návrhy a statické výpočty skeletových halových staveb, geotechnických staveb - úhlových opěrných stěn, zemědělských staveb (silážní, senážní žlaby, jímky) a dalších i atypických prefabrikovatelných  konstrukcí a prvků.


Od roku 2018 do současnosti a nadále pracuji jako OSVČ.


Jsem autorizovaným inženýrem ČKAIT v oboru statika a dynamika staveb.


Při práci využívám vlastní moderní software specializovaný na navrhování nosných konstrukcí - SCIA ENGINEER NEMETSCHEK COMPANY (moduly pro výpočet obecných prostorových konstrukcí a moduly pro posouzení mezních stavů únosnosti a použitelnosti  železobetonových, ocelových a dřevěných konstrukcí, interkace s podložím Soilin pro výpočty základů na pružném podloží, posouzení požární odolnosti ocelových konstrukcí a další), fine - civil engineering software FIN EC 2020 (Beton požár, Beton, Betonový výsek, Krátká konzola, Protlak, Zdivo a Průřez) a GEO5 2020 (Patky, Pilota, Mikropilota, Úhlová zeď).

Pro grafické zpracování projektů požívám DraftSight (Dassault Systemes) a CADKON+ RC (GRAITEC) plně kompatibilní s AutoCAD. Elektronickým výstupem jsou soubory v *.dwg (R2018) a *.pdf.

 

KONTAKT

Konstrukce a statika staveb

Ing. Tomáš Marchal

Netřebice 70, 382 32 Velešín

IČO: 07402775
DIČ: CZ8402271383

www.statikaTM.cz

+420774832261

 

LESNICTVÍ

V oboru lesnictví nabízím manipulaci a převoz dřeva traktorem a vyvážecím vlekem. Vlek je nosnosti 6 tun a je vybaven hydraulickou rukou a lesnickým drapákem. Dřevo lze převážet i po silnicích a veřejných komunikacích.


Pro přirozenou nebo umělou obnovu lesa nabízím naorávání lesní půdy talířovou půdní frézou TPF ŠLP Křtiny.

IMG_20190331_103024.jpg
IMG_20171021_164741.jpg
IMG_20190811_153328.jpg
IMG_20190612_160651.jpg
IMG_20190612_161347.jpg
IMG_20170812_091147.jpg